BANNER

Cha mẹ cần biết

Vòng tay nhân ái

Cháu muốn được tiếp tục cắp sách đến trường

Ở thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Vũ Anh Phương 51 tuổi, mọi người không khỏi lo lắng, ái ngại. Là một phụ nữ đơn thân mắt kém, năm 2005 thực hiện quyền làm mẹ chị sinh cháu Vũ Quỳnh Uyên. Trong niềm vui […] Read more

BAN THƯỜNG VỤ HỘI
Dương Thị Lợi - Chủ tịch
Mobile: 0913.094.502
Hoàng Thị Thắng - Phó chủ tịch
Mobile: 0983.557.476
Ngô Thị Sinh - Phó chủ tịch
Mobile: 0912.063.859
Nguyễn Đình Chiêm - Ủy viên
Mobile: 0912.307.132
Nguyễn Xuân Chuyển - Ủy viên
Mobile: 0912.776.384
Lê Thị Minh Khánh - Ủy viên
Mobile: 0914.384.001
Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên
Mobile: 0913.258.077
1
2
3
4
Untitled Document
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

© 2014 HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH BẮC GIANG, By THCB