BANNER

Tin tức - Hoạt động

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học

     Ngày 22/10/2016, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã khai trương văn phòng Tổng đại lý theo tiêu chuẩn mới tại đường Quách Nhẫn, khu dân cư số 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang. Đây là một trong gần 100 văn phòng đại diện của công ty đã [... Read more

Cha mẹ cần biết

BAN THƯỜNG VỤ HỘI
Dương Thị Lợi - Chủ tịch
Mobile: 0913.094.502
Hoàng Thị Thắng - Phó chủ tịch
Mobile: 0983.557.476
Ngô Thị Sinh - Phó chủ tịch
Mobile: 0912.063.859
Nguyễn Đình Chiêm - Ủy viên
Mobile: 0912.307.132
Nguyễn Xuân Chuyển - Ủy viên
Mobile: 0912.776.384
Lê Thị Minh Khánh - Ủy viên
Mobile: 0914.384.001
Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên
Mobile: 0913.258.077
1
2
3
4
Untitled Document
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

© 2014 HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH BẮC GIANG, By THCB