BANNER

Tin tức - Hoạt động

Cấp gà giống cho gia đình trẻ em nghèo khuyết tật huyện Sơn Động

     Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em nghèo huyện Sơn Động”; vừa qua Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang phối hợp với tổ chức CIAI trao 1.130 con gà giống được một tháng tuổi cho 34 gia đình trẻ em nghèo khuyết […] Read more

Cha mẹ cần biết

BAN THƯỜNG VỤ HỘI
Dương Thị Lợi - Chủ tịch
Mobile: 0913.094.502
Hoàng Thị Thắng - Phó chủ tịch
Mobile: 0983.557.476
Ngô Thị Sinh - Phó chủ tịch
Mobile: 0912.063.859
Nguyễn Đình Chiêm - Ủy viên
Mobile: 0912.307.132
Nguyễn Xuân Chuyển - Ủy viên
Mobile: 0912.776.384
Lê Thị Minh Khánh - Ủy viên
Mobile: 0914.384.001
Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên
Mobile: 0913.258.077
1
2
3
4
Untitled Document
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

© 2014 HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH BẮC GIANG, By THCB