BANNER

Tin tức - Hoạt động

     Thực hiện chương trình “Tết ấm tình thương” xuân Đinh Dậu năm 2017, Hội BVQTE thành phố Bắc Giang phối hợp với Đại Đức Thích Minh Quyết trụ trì chùa Hòa Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang tặng 100 xuất quà tết cho 100 trẻ em nghèo trên địa bàn t... Read more

Cha mẹ cần biết

BAN THƯỜNG VỤ HỘI
Dương Thị Lợi - Chủ tịch
Mobile: 0913.094.502
Hoàng Thị Thắng - Phó chủ tịch
Mobile: 0983.557.476
Ngô Thị Sinh - Phó chủ tịch
Mobile: 0912.063.859
Nguyễn Đình Chiêm - Ủy viên
Mobile: 0912.307.132
Nguyễn Xuân Chuyển - Ủy viên
Mobile: 0912.776.384
Lê Thị Minh Khánh - Ủy viên
Mobile: 0914.384.001
Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên
Mobile: 0913.258.077
1
2
3
4
Untitled Document
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

© 2014 HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH BẮC GIANG, By THCB