BANNER

Tin tức - Hoạt động

Thực hành truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

    Thực hiện kế hoạch hoạt động dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em nghèo huyện Sơn Động”, ngày 27/8/2015 tại 2 trường: Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã An Lạc và trường Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, 60 thành viên câu lạc bộ chăm […] Read more

Cha mẹ cần biết

Vòng tay nhân ái

BAN THƯỜNG VỤ HỘI
Dương Thị Lợi - Chủ tịch
Mobile: 0913.094.502
Hoàng Thị Thắng - Phó chủ tịch
Mobile: 0983.557.476
Nguyễn Đình Chiêm - Ủy viên
Mobile: 0912.307.132
Nguyễn Xuân Chuyển - Ủy viên
Mobile: 0912.776.384
Lê Thị Minh Khánh - Ủy viên
Mobile: 0914.384.001
Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên
Mobile: 0913.258.077
Ngô Thị Sinh - Ủy viên
Mobile: 0912.063.859
1
2
3
4
Untitled Document
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

© 2014 HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH BẮC GIANG, By THCB